Kredyt Inwestycyjny

To kredyt dla firm, z przeznaczeniem na różnego rodzaju inwestycje, które mają na celu pomnożyć majątek trwały i wypracować zyski. Mogą Państwo zakupić nieruchomości, budować i remontować obiekty, zainwestować w urządzenia lub dokonać ich modernizacji. To doskonały produkt również dla tych z Państwa, którzy zgromadzili już pewien kapitał i chcieliby go ulokować w sposób umożliwiający czerpanie zysków: mogą Państwo także zakupić dobra niematerialne, np. papiery wartościowe, koncesje, licencje.

Kredyty inwestycyjne udzielane są na okres od 1 roku do 10 lat. Wymagają przygotowania krótkiego biznesplanu, a umowa kredytowa precyzuje spłatę zadłużenia: czy będzie to jednorazowo, czy w ratach. Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego jest zazwyczaj wpis do hipoteki nieruchomości, ale może to być także blokada rachunku bankowego, weksel in blanco, cesja wierzytelności. Kredyt inwestycyjny udzielany jest w transzach, a wypłata kolejnych rat (transz) uzależniona jest od tego, czy poprzednie raty zostały wykorzystane zgodnie z biznesplanem. W umowie kredytowej kredytobiorca musi zadeklarować, w jakim stopniu inwestycja będzie finalizowana ze środków własnych. Dzięki naszej ofercie mogą Państwo również spłacić kredyt inwestycyjny zaciągnięty w innym banku.

Kredyt inwestycyjny udzielany jest:

  • na zakup, budowę remont, adaptację nieruchomości
  • wartości niematerialne
  • na unowocześnienie i restrukturyzację przedsiębiorstwa
  • na stworzenie nowych obiektów przemysłowych lub rolnych
  • na maksymalny okres od 15 do 20 lat
  • w PLN, CHF, EURO lub USD

Wypełnij formularz kredytowy »

do góry ↑
Partnerzy
partner logo

Skontaktuj się z nami!

Poniżej dane kontaktowe. Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

Tel. 723 923 205
Tel. 517 308 011
Email: biuro@provis.pl

Odwiedź nas!

ul. Zgorzelecka 30/2, ul. Mickiewicza 3, 59-700 Bolesławiec

lokalizacja powiększ

Copyright © 2011 Provis - Wszelkie prawa zastrzeżone