Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego

Ubezpieczeniem OC rolników objęta jest odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od sumy gwarancyjnej, ustalonej w umowie.

Każdy rolnik zobowiązany jest również do zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie to dotyczy wszystkich budynków znajdujących się na terenie gospodarstwa, czyli budynków gospodarskich oraz mieszkalnych. Ponadto oferujemy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników, którzy posiadają i użytkują w gospodarstwie pojazdy mechaniczne.

Dodatkowo zapewniamy pakiet ubezpieczeń dobrowolnych od ognia i innych zdarzeń losowych, obejmujących mienie i środki obrotowe rolników.

do góry ↑
Partnerzy
partner logo

Skontaktuj się z nami!

Poniżej dane kontaktowe. Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

Tel. 723 923 205
Tel. 517 308 011
Email: biuro@provis.pl

Odwiedź nas!

ul. Zgorzelecka 30/2, ul. Mickiewicza 3, 59-700 Bolesławiec

lokalizacja powiększ

Copyright © 2011 Provis - Wszelkie prawa zastrzeżone